Sportskomiteen i Numedalsrally har sett seg nødt til å avlyse årets rally med tanke på situasjonen rundt Covid 19. Beslutningen er tatt i samråd med kommunens beredskapsgruppe og kommuneoverlege.Det er og har vært lav smitte i vårt område, og den dugnaden ønsker vi fortsatt å bidra til.
Vi ønsker ikke å legge til rette for økt smitterisiko, og følger derfor de anbefalinger som er gitt.Vi føler også et stort ansvar for våre funksjonærer som må jobbe sammen på tvers av etablerte kohorter, og vi har fått en god del tilbakemeldinger på at de ikke ønsker å bidra i år.Vi håper på en snøfull og fin vinter i 2022, og kommer sterkere tilbake.
Da håper vi på markering av 30 års jubileum

 

 

Kilde: numedalsrally.no

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt