Retningslinjer for begrenset treningsaktivitet under koronasituasjonen er idag 3.april kommet fra Norges Bilsportforbund.

 

Overordnet mål for disse retningslinjene er at når det åpnes opp for begrenset organisert aktivitet i klubber tilsluttet Norges Bilsportforbund, skal aktiviteten ikke bidra til spredning av korona-viruset. Disse retningslinjene gjelder trening som avholdes i henhold til NBFs reglement for trening, motordag og testing.

 

https://bilsportboka.no/kapittel/arrangor-bane-og-sikkerhetsforskrifter/bestemmelser-om-organisert-treningmotordagertesting/

 

Det er foreløpig ikke tillatt med andre arrangementer eller konkurranser i perioden. Dette gjelder også konkurranser på klubbnivå.

 

Det skal ikke avholdes trening med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. Disse retningslinjene vil til enhver tid være avhengig av føringer fra offentlig myndigheter og vil dermed bli justert forløpende.

 

Foto. Preben Berg

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.

 Personer som ikke følger de instruksjoner arrangøren gir for utøvelse av aktiviteten.

 

I tillegg til disse retningslinjene gjelder nasjonale myndigheters retningslinjer.

 

Helsedirektoratet anbefaler

 Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe, f.eks i depot. Dette gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig (samme husstand).

 Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig (samme husstand).

 

Informasjon fra Helsedirektoratet finnes her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

 

Enhver klubb skal påse at treningsansvarlig er kjent med disse og øvrige retningslinjer, og at disse blir fulgt. Enhver klubb kan innføre lokale tiltak/begrensninger for å sikre kontroll over at retningslinjer følges. Det kan være at arrangøren ut fra banens/depotets størrelse må sette begrensning på antall deltagere f.eks.

 

Kilde: NBF

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt