Hovedmeny


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/norsksvb/public_html/components/com_mad4joomla/router.php on line 41

Annonse

Annonse

Annonse

TRN ønsker med dette å informere litt vdr høstens snakkis, protesten som ble lagt inn i 3 NM runde i bakkeløp på Varna. Her kommer kortverson for å gi et lite innblikk i saken fra et TRN ståsted.

 

Etter et år med ny regel vdr borring av motor er vi nå tilbake der vi var i 2012. Før 2013 sesongen foreslo TRN å endre reglene for borring av motor til et faktisk mål, slik at det skulle bli enklere å kontrollere. Etter lang utredning og kontakt med flere innenfor trimmingsmiljøet ble 1,6 mm for motorer over 2,0L foreslått for NBF høsten 2012. Forslaget ble godt mottat og spørsmålet vdr om dette ville berøre noen ble stillt. Her ble det gitt beskjed om at det nok kunne finnes utøvere som ikke var innenfor om reglen ble endret. Men at det i disse tilfellene uansett ikke ville være i henhold til allerede gjeldene regler, i tillegg ble det gitt beskjed at i disse tilfellene kunne man gi et amnesti for å la de dette evt måtte gjelde få muligheten til å rette opp uten konsekvens.

 

Forslaget ble vedtatt og TRN la ut nyheten 02.11.2013. Det tok ikke lang tid før de første tok kontakt med NBF vdr de nye reglene, noe som vil si at disse reglene ikke ville være mulig å følge uten ombygginger. NBF valgte uavhengig av dette å opprettholde regelen i 2013. Vintersesongen i rally gikk sin gang, flere motorer ble kontrollert og funnet i orden. Et tegn på at reglen var på sin plass, og  at det gjorde det enkere å forholde seg til eksakte mål under etterkontrollene.

 

Før sommer sesongen gikk det rykter om at dispensasjoner var gitt på flere biler som stort sett kun benyttes til bakkeløp. NBF ble kontaktet av  aktivt TRN medlem, for bekreftelse og med spørsmål om samme dispensasjon. Disp ble bekreftet, men det ble ikke utlevert til flere med samme bakgrunn. Noe som jo er litt forundelig i dagens samfunn (alle for en). TRN tok tak i saken, møtte opp på første NM runde i bakkeløp og ble enig med alle berørte utøvere om å etterspørre et møte med NBF for å rydde opp og komme til enighet på en anstendig måte. NBF var ikke villig til å ta denne saken og forlangte at om de skulle ta tak i denne saken måtte det foreligge en protest. Det ble så utformet en protest som ble forevist NBF 14 dager før 3 NM runde i bakkeløp, som ble arrangert på Varna. Denne protesten ble etter anbefaling av NBF endret og tillpasset for å være så konkret som mulig. Protesten ble forelagt juryen i god tid før løpet slik at alle skulle være forberedt på hva som evt ville komme. Det ble da foreslått at de heller skulle utføre en utvidet etterkontroll på alle bilene, noe som ville vært helt ok for alle parter. Etterkontroll ble ikke utført og protest ble lagt inn lørdag 17.08.2013 etter at 3 NM runde i bakkeløp var avsluttet.

 

Protesten lød som følger:

 

Protestens omfang:

 

Bruk av ikkehomologert blokk for å kunne øke volumet tilnærmet 2500 ccm.

 

Protesten innebefatter kontrollmåling (se liste under) av benyttet blokk, sammenlignet med homologert orginal blokk innlevert til NBF (Norges Bilsportforbund).

 

Kontroll punkter:

  1. Måle slaglengde/volum (måles med utvendig vertøy før motor demonteres), ved borring 95,5 mm eller mindre kan kontrollen avsluttes.
  2. Visuell sammenligning av blokkene samt kontrollmåling generellt (utvendige / innvendig). Dette innebefatter evt fjerning av frostplugg + vannpumpe ol.
  3. Sentermåling mellom sylindere, samt mål mellom rammelager bukker.
  4. Måling av gods tykkelse i syliderevegger.
  5. Måling av kjøleveskemengde i blokka. (måles før frostplugg og vannpumpe fjernes).
  6. Måling/sammenligning av vekt, tom blokk.
  7. Måling av Stålkvalitet/Legering i selve blokka.

 

Oppdages det avvik sammenlignet med homologert blokk på et tidlig stadie av kontrollen, (som gjør det klart at blokk ikke overenstemmer med regelverket) kan kontrollen avsluttes uten å gjennomgå alle punktene i protesten.

 

Kontrollen skal utføres av uvahengig kyndig personale, rapport skal foreligge med sammenlignede mål i henhold til innlevert Homologert orginalblokk. 

 

Begge bilene det ble lagt inn protest på ble brakt inn til kontroll, og det ble raskt bekreftet at begge bilene var utenfor 2013 reglemente (96,8 mm borring, som er 1,8 mm over tillatt 2013 mål) men at disse hadde fått dispensasjon til å kjøre etter 2012 reglementet (lov å borre inntil klassegrensen). Begge bilene var borret 3,4 mm noe som tilsier et volum på 2471,5 ccm. Altså innefor 2012 reglementet som de hadde dispensasjon til å kjøre etter.

 

Før protestene ble lagt inn ble det opprettet kontakt med BMW Motorsport AG som bekreftet ut fra Homologerings papirene for rally at kun 2 stk blokker er tillatt benyttet. Disse har delenr: 11 11 1 310 600 (standard blokk kjøpt over disk hos BMW forhandler, med borring 93,4 mm) og 11 11 1 311 474 (motorsport blokk levert av BMW Motorsport AG med borring 93,81 mm bearbeidet for rally gruppe A). I tillegg ble det informert om at ingen av disse blokkene var mulige å borre forsvarlig mere en 1,6 mm.

 

For større volun som 2,5L blir Sport Evo blokken benyttet, og da med lengre slag (87 mm i stede for 84 som for rally). Denne blokken har delenummer:  11 11 1 316 977 (standard blokk kjøpt over disk hos BMW forhandler, med borring 95,0 mm)  og 11 11 1 314 526 (motorsport blokk levert av BMW Motorsport AG med borring 95,38 mm bearbeidet for bane racing/DTM) . Denne blokken ble i glansdagene i tillegg produsert med sterkere stålkvalitet (15 – 25% nikkel innhold med samme delenr) for å tåle påkjenningene ved 24 timers løp. Disse blokkene har større borring i standard utførelse en det som er homologert for rally, slik at denne er altså ikke tillatt brukt i rally. DTM blokka med større mengder Nikkel, ble ikke produsert etter  2003, slik at det som evt finnes igjen av denne er fra et gammelt lager (Køhler kjøpte opp det meste fra den tiden i følge BMW Motorsport AG). Dagens alternativ 2,5L Motorsportblokk har samme stålkvalitet som standard blokka (utplukk fra serieproduksjon), og har samme borring på 95,38 mm. BMW Motorsport AG bekrefter at 2,5L blokka ble tatt frem pga problemer med holdbarhet og at denne har litt større tykkelse på kritiske punkter for å tåle 95,6 mm borring til racing bruk, men at dette ikke var noe problem med Gruppe A blokka for rally som kun var lov til å borre til 94 mm i henhold til Homologering. Derfor er disse blokkene kun produsert med standard stålkvalitet fra starten av, med respektive dele nr. Motorsport blokkene levert BMW Motorsport AG har i dag en pris på 6000,- Euro og kan fortsatt  leveres til både Rally (93,81mm borring) og Racing (95,38mm borring). Den påståtte erstattnings blokka kjenner ikke BMW Motorsport AG noe til, men de sier at dagens 2,5L blokk ikke er like sterk som Nikkel blokka fra 1990 tallet, denne var ca 45% sterkere en dagens alternativ.

 

Etter utvendig kontroll av volum (med NBF sitt instument) på begge bilene, ble det bestemt at begge bilene skulle plomberes for utvidet kontroll etter at  4 NM runde på søndag 18.08.2013 var gjennomført. Kontrollen ble ikke utført på Varna, da det ikke fantes kyndig personell for demontering til stede, i tillegg til at det ble stillt et uforholdsmessig høyt økonomisk krav om bilene skulle settes igjen i påvente av kyndig personell. Bilene ble derfor sendt med eierne hjem etter løpshelgen. Kontrollen av den ene bilen ble utført 02.09.2013 i eiers garasje (noe som normalt ikke har vært praksis ved tidligere protester). I henhold til protesten ville ikke dette være en rask kontroll da det kunne se ut til at de fleste punktene måtte gjennomgås for å komme til en forsvarlig konklusjon. Men uavhengig av hva protesten inneholdt ble kontrollen utført på i underkant av 1 time. Det ble da utført  noen enkle kontrollmålinger av borring og størrelser, etter at toppen var skillt fra blokken. Kontrollen ble avsluttet og tilsvarende rapport ble utstedet etter at motoren var sett på. Konklusjon ble på bakgrunn av denne enkle kontrollen, at denne motoren  var i henhold til homologering (det var ikke mulig å se forskjell visuellt i henhold til medbrakt orginal blokk). Dette uten å kontrollere mere en litt av punkt 1 og 2  i protesten. Kommentar fra NBF (de hadde sine egne måter å utføre kontroller på), noe som da stilte spørsmålstegn vdr om denne protesten var nødvendig, da den ikke ble utført i sin helhet slik den forelå. Det er jo ingen grunn til å protestere om man ikke får kontrollert det man evt protestere på? Protesten på den andre bilen ble trukket, da samme prosedyre ville bli benyttet her. Det var derfor ingen hensikt å skru opp en identisk motor hvor resultatet allerede var gitt.

 

Saken ble appelert inn for appelldomstolen. Men beskjed var raskt klar på at fristen for appell egentlig var ute. Men siden NBF og Jury hadde gjort flere formalia feil i denne saken ville ikke fristen være avgjørende for utfallet av en evt appell.

 

Appellen ble holdt i NBF sine lokaler 23.10.2013. Saken ble hørt, og i grunnen like raskt avvist. Altså kunne det virke som at utfallet i grunnen var avklart på forhånd. I etterkant har regningene vdr denne protesten kommet, noe som i grove trekk vil si at kostnaden ved denne protesten ble på ca 50.000,-. Dette sier jo sitt til hvor mange protester det vil komme i fremtiden, og er en advarsel til de som evt vurderer tilsvarende protester.

 

Moralen i denne saken er, vær sikker før du evt vurdrer å legge inn en protest og husk at det kan få store økonmiske konsekvenser.

 

I denne saken var det heldighvis 5 stk aktive som gikk sammen, slik at økonomien ble overkommelig tatt i betraktining. Det eneste man egentlig fikk ut av saken, som jo burde vært ordnet i alminnerlighet sammen med alle innpliserte parter i stede for en slik protest og saksgang, er at det blir benyttet motorer i M3 E30 på over 2470 ccm.  

 

Så til dere BMW M3 kjørere som har fulgt med på saken og lurer, det er fortsatt ikke lov å beytte 2,5L blokkene i rally (ref homologeringspapirene). Men siden NBF nå har gitt klar beskjed om at de ikke finner visuelle forskjeller er den fritt frem for bruk. Men i god NBF ånd, og etter Fair Race (etikk og moral) håper jeg dere ønsker å konkurere med god samvittighet. En seier smaker mye bedre med rent mel i posen. 

 

TRN ønsker i tillegg å ønske alle fortkjørere og Team rundt om i Norges land.

 

En riktig god og fredfull Jul og et spennende nytt Motorsports År i 2014.

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt